FAQ – Vanliga frågor, ovanligare frågor

FAQ – Frågor vi ofta får ställda till oss

Åh, Gränslösa! Jag har hört talas om er. Var det ni som arrangerade Maffioso?
Ja.

Var det ni som arrangerade Arcanum?
Kort svar: Nja.

Långt svar: Nästan alla i arrangörs-teamet var medlemmar i Gränslösa, men huvudarrangör för lägret var Stockholms Scoutdistrikt.

Vilken snygg halsduk! Hur får jag tag i en sådan?
Tack! Vad kul! Du blir medlem här. När du blivit medlem så deltar du i en av våra halsduksutdelningsceremonier, och tar självklart första bästa tillfälle att hjälpa till med att sy halsduken.

Har ni något nytt storslaget på gång?
Kanske det kanske. Man vet aldrig! Har du? Fortsätt läs!

Här är frågorna som vi önskar att vi oftare får svara på

Hej! Jag har en idé jag vill genomföra! Kan min idé passa att göra i Gränslösa scoutkår?
Gränslösa scoutkår genomför aktiviteter med syfte att antingen sprida äventyrlighet, eller sprida det gränslösa arbetssättet. Om du har en idé som faller inom detta område så passar den säkert som aktivitet i Gränslösa!

Jag har hört mycket om era stora arrangemang. Hur stort måste ett gränslöst projekt vara?
Eftersom vi i vårt arbetssätt uttrycker att vi arbetar tillsammans så måste ni vara minst två personer som på något sätt är delaktiga i projektet. Vi tror även att det är svårt att sprida äventyrlighet och det gränslösa arbetssättet till sig själv. Ett arrangemang bör planeras att pågå i mer än 5 minuter.

Hur kommer jag igång?
Du hittar någon mer som är intresserad, så ni kan jobba tillsammans. Om du vill kan vi hjälpa dig med det.

Okej, nu då. Hur kommer vi igång?
Om ni vill göra ert projekt i gränslösas namn måste ni höra av er till kårstyrelsen. Berätta vad ni har för idé, och om ni har några tankar om hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.

Måste vi vara medlemmar i Gränslösa scoutkår?
Ja, någon av er med huvudansvar måste det, och vi ser gärna att alla är det. Vill ni ha ekonomisk hjälp med ert projekt behöver majoriteten i ledningen vara medlemmar. Ni kan anmäla er här om ni inte redan är med.

På vilka sätt kan styrelsen hjälpa till?
Vi hjälper er gärna med allt vi kan, och det vi inte kan något om hjälper vi er att hitta någon annan som är duktig på. Gränslösa kan erbjuda hjälp med bland annat: erfarenhet, pengar, ett stort kontaktnät, engagerade medlemmar, nyhetsbrev, hemsida, facebokgrupp och facebooksida som når våra medlemmar (och många fler!). Dessutom har vi ett gott rykte och ett växande materialförråd som bland annat innehåller batonger och en flygel.

Vad krävs av vårt projekt ska få göras i Gränslösas namn?
Det krävs att ni arbetar enligt gränslösa scoutkårs arbetssätt som ni kan läsa mer om HÄR. Det krävs också att någon av er som leder projektet är medlem i Gränslösa scoutkår samt att att ni kommunicerar med styrelsen så att vi då och då kan stämma av med varandra att allt känns bra och flyter på väl. Ibland utser styrelsen också en kontaktperson i kåren som inte själv är med i styrelsen för att hålla kontakten och ge er stöd.

Vad krävs för att vi ska kunna få pengar till vårt projekt?
Förutom de krav som ställs på alla gränslösa projekt så ska majoriteten av er som leder projektet vara medlemmar i Gränslösa scoutkår. Ni ska också göra en budget och presentera den för styrelsen och redovisa hur ni faktiskt använde pengarna. Självklart är kraven på dokumentation proportionellt mot beloppet ni önskar av kåren. Om det är några hundralappar till material för ett kvällsäventyr kan det räcka med en kort mejl och sen bild på kvitton. Är det däremot ett större äventyr med en ekonomi på tusentals kronor behöver styrelsen en detaljerat budget för att träffa beslut och en väldokumenterad redovisning efteråt.

Måste vi bjuda in alla i kåren?
Nej. Gränslösa vill stötta alla projekt, stora som små. Vi tror att begränsningar i vilka som får arbeta tillsammans snarare hämmar uppkomsten av fler äventyr än att främja dem. Därför är det fritt för er som vill arrangera att göra det ihop, och bjuda in de personer som ni tror passar till uppdragen. Vi uppmuntrar dock att våga jobba med nya personer, så får ni säkert många nya vänner att göra saker med i framtiden.

Får vi samarbeta med vilka vi vill?
Samarbetet är nästan alltid bra och ger nya kunskaper och erfarenheter. Ni får samarbeta med alla personer, organisationer och företag som inte har värderingar som går emot Gränslösas värderingar, till exempel rasistiska eller homofoba organisationer.

Måste det vara i Stockholm?
Nej! Gränslösa finns till för att stötta alla (det kanske hörs på namnet …)