Vision

Granslos_Vision

En sann visionär sprider äventyrets ord genom att leva sin värderingar …

Vår vision är kortfattat att ha trevligt tillsammans och sprida äventyrets anda genom att skapa fler äventyr inom Scouterna, Sverige och världen.

Genomföra äventyr
Vi vill sprida äventyrets anda genom att skapa fler äventyr inom Scouterna, Sverige och världen.
– Våra äventyr är gränslösa och episka, oavsett storlek.

Sprida den gränslösa andan
Gränslösa vill vara ett nätverk där äventyrliga människor möts och lär av varandra.
– Utbyte är ett viktigt ledord, vi tror att vi kan lära oss av varandra.
– Vi driver projekt och skapar träffpunkter för engagerade personer.
– Vi samarbetar med andra scoutkårer och med andra organisationer.

Skapa en bättre värld
Gränslösa vill använda äventyr för att skapa en bättre värld.
– Gränslösa scoutkår jobbar aktivt för att inkludera människor och vara ett forum där alla känner sig välkomna oavsett etnicitet, sexuell läggning, könstillhörighet, funktionsnedsättning etc.
– Genom äventyr försöker vi skapa alternativa världar där vi kan utmana normer och förutfattade meningarna om hur människor ska vara.
– Vi vill sprida gränslösheten till fler och arbetar för att öka mångfalden bland våra medlemmar. Vi är olika men skapar förändring tillsammans.
– Vi vill att alla ska få göra sin röst hörd och jobbar aktivt med demokrati- och jämställdhetsfrågor. Genom vårt arbetssätt hoppas vi vara en förebild inom Scouterna.