Historia

Idén till kåren började gro i kårordförande Nathalies hjärna mycket tidigt. Denna idé utvecklades sedan till en verklighet när dagens styrelse bestämde att ”det är en briljant idé som scoutsverige verkligen behöver!”.

Gränlöst styrelsemöte

Ett av de första styrelsemötena i Gränslösa hölls med äventyrligt tema. Vägen in i Gränslösheten gjorde också entré.

Januari 2013
Styrelsen har möten och planerar hur uppstarten ska gå till.

April 2013
Gränslösa scoutkår blir godkänd som en scoutkår av Scouterna.

Gränslösas kårstämma 2013

Över 20 personer närvarade på Gränslösas första kårstämma, som hade tema byråkrati.

Maj 2013
Stockholms distriktstidning Demed skriver om Gränslösa.

Juni 2013
Första kårstämman hålls och kåren är nu officiell.

Juli 2013
Arbetet med Gränslösas första äventyr Mafioso tar fart på riktigt. Och den första kårhalsduken blir tillverkad.

Augusti 2013
Gränslösa scoutkår är 49 medlemmar.

18–20 oktober 2013
Det första Gränslösa äventyret Mafioso anordnas. Och äventyret blir verkligen episkt. 190 deltagare, över 100 funktionärer. En t-ford, en flygel i skogen, en fantastisk by uppbyggd på några timmar – och ett otroligt engagemang. Mafioso var verkligen en rivstart i den Gränslösa historien.