Halsduk

Gränslösas halsduk.

Gränslösas halsduk.

På kårstämman 2018 så antog kåren en ny halsdukspolicy:

När en kårmedlem med halsduk ser någon annan med Gränslösas halsduk ska den veta att ”här är en äventyrlig person som jag kan hitta på något storsla- get tillsammans med!”

Vi ser att Gränslösas halsduk är en viktig symbol för även- tyrlighet och engagemang – något som visar att bäraren av halsduken vet vad Gränslösa är och står för.

Gränslösas halsduk är ett bekräftande av ett engagemang inom Gränslösa. Halsduken är en ärad symbol för äfventyr- lighet och episkhet, och dess bärare är en del av äfventyrs- makarnas storslagna historia. Vi anser att alla som bär en Gränslös halsduk bör dela våra värderingar och vilja arbe- ta enligt vårt arbetssätt. Vi har ett gott renommé som det är viktigt att bibehålla.

Riktlinjer för Gränslösas halsduk

• Styrelsen beslutar vem som tilldelas halsduk samt när. Grunden för beslutet ska vara att medlemmen varit ak-
tiv i att skapa äfventyr eller bidra till äfventyrlighet inom Gränslösa, samt att personen känner till Gränslösas arbets- sätt och visioner.

• Halsduksutdelningen/ceremonin utförs under ett pågå- ende äfventyrligt evenemang eller vid annat lämpligt tillfälle.

• Engagerade medlemmar kan givetvis uppmärksamma styrelsen på att de borde få en halsduk, ifall styrelsen missat detta.

Halsduken består av ett karttyg och ett rött tyg, med flera band och andra äventyrligheter. Kartan symboliserar givetvis vår gränslöshet, genom att varje medlems halsduk kommer att vara unik.

Vi syr våra halsdukar själva, och det varierar hur mycket vi ser olika delar på året och beroende på medlemsengagemang givetvis. Vill du vara med och sy en gränslös halsduk? Hör av dig till styrelsen.

En gränslös halsduk in the making.

En gränslös halsduk in the making.