Styrelsen för 2018-2019 är konstituerad

Nu är Gränslösa scoutkårs nya styrelse igång!

Vi består av:

Kårordförande: Erik Cederberg
Vice ordförande: Sofia Wiberg
Kassör: Daniel Berthelsen
Ledamöter: 
Erik Marthinsen, Vilhelm Carlsson, Pär Dahlgren, Peter Bjurman